ANBI-informatie

De Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking In Nederland (VBSN) heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan de Stichting VBSN in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte.

Volgens de ANBI-wetgeving dient de stichting VBSN een aantal gegevens op het internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland (VBSN)                

RSIN/Fiscaal nummer: 803235549

 Contactgegevens

Sumatraweg 350, 1335 JM Almere; telefoon: 036-5257067

E-mail: vanhanhpagodealmere@gmail.com

 Bestuur

Voorzitter                    Thiich Minh Giac

Vice Voorzitter           Trinh Khoa Am

Vice Voorzitter           Tran Van Thang

Penningmeester        Nguyen Van Oanh

Secretaris                   Ngo Thuy Chuong

 Beloningsbeleid

Het bestuur van de VBSN is onbezoldigd.

 Doelstellingen

1.      Begeleiding aan de Boeddhisten om volgens de normen van Boeddha te leven, in wijsheid en moed en in grote betrokkenheid tot de mensheid;

2.      Het uitdragen van het geloof, de Vietnamese cultuur en traditie;

3.      Het versterken van de onderlinge band tussen Vietnamezen en het steunen van geloofsgenoten;

4.      Het leggen van contacten met algemene instellingen en religieuze organisaties.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt:

1.      Het regelmatig onderhouden van contacten met land- en geloofsgenoten in Nederland;

2.      Het bevorderen van onderzoek, studie en gesprek over het geloof;

3.      Het mede-optreden als representatief orgaan van de gehele Boeddhistische geloofsgemeenschap in Nederland ten overstaan van overheden en instanties;

4.      Het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen;

5.      Het adviseren, stimuleren en begeleiden van activiteiten en zorgdragen voor voorzieningen die nodig mochten zijn voor de behartiging van de belangen van de geloofsgemeenschap in Nederland;

6.      Het aanwijzen van alle geoorloofde middelen, welke haar ter bereiking van haar doel gewenst voorkomen.

Activiteiten

- Per jaar zijn er vier bestuurvergaderingen;

- Per jaar worden drie grote festiviteiten georganiseerd: het Nieuwjaarsfeest, de geboorte van Boeddha en het Vulan-feest;

- Maandelijks meditatiebijeenkomsten, bijeenkomsten voor de jeugd,  weekendretraite;

- Boeddhistische studiedagen, bruiloften ceremonies, uitvaart begeleidingen en liefdadigheid activiteiten.

 

JAAR 2012

Toelichtingen

Donatie nieuwbouw tempel

Vanaf het jaar 2011 is gestart met de geldinzameling voor de bouw van een nieuw Boeddhistische tempel in Almere. In totaal heeft dit jaar 228.000 opgeleverd.

Donatie overige

Dit betreft reguliere donaties. Het bestaat uit maandelijkse (structureel) bijdrage van de leden (gemiddeld 10 per persoon) en donatie (eenmalig karakter) tijdens de jaarlijkse drie grote festiviteiten.

Rente baten

Betreft ontvangen rente op de spaarrekeningen.

Afschrijvingskosten

Het betreft de jaarlijkse afschrijvingskosten van het gebouw in Nederhorst den Berg. De afschrijving is volgens lineaire methode toegepast met een looptijd van 30 jaar.

Kantoor kosten

Deze kosten omvatten hoofdzakelijk telefoonkosten en abonnement internet.

Assurantie/belastingen

Het betreft gemeentelijke belastingen en het opstalverzekering van het gebouw.

Activiteiten kosten

Het betreft druk en verzendkosten van de nieuwsbrieven die drie keer per jaar worden verzonden.

 

JAAR 2013

Toelichtingen

Donatie nieuwbouw tempel

Vanaf het jaar 2011 is gestart met geldinzameling voor de bouw van een nieuw Boeddhistische tempel in Almere. In 2013 heeft 157.366 opgeleverd.

Donatie overige

Dit betreft reguliere donaties. Het bestaat uit maandelijkse (structureel) bijdrage van de leden (gemiddeld 10 per persoon) en donatie (eenmalig karakter) tijdens de jaarlijkse drie grote festiviteiten.

Rente baten

Betreft ontvangen rente op de spaarrekeningen.

Afschrijvingskosten

Het betreft de jaarlijkse afschrijvingskosten van het gebouw in Nederhorst den Berg. De afschrijving is volgens lineaire methode toegepast met een looptijd van 30 jaar.

Kantoor kosten

Deze kosten omvatten telefoonkosten en abonnement internet.

Giften aan derden

Het betreft kosten die de stichting VBSN doneert aan andere pagode of noodhulp zoals overstromingen.

Assurantie/belastingen

Het betreft gemeentelijke belastingen en verzekering van het gebouw.

Activiteiten kosten

Het betreft druk en verzendkosten van de nieuwsbrieven die drie keer per jaar zijn verzonden.

 

JAAR 2014

Toelichtingen

Donatie nieuwbouw tempel

Vanaf het jaar 2011 is gestart met geldinzameling voor de bouw van een nieuw Boeddhistische tempel in Almere. In 2014 heeft 225.577 opgeleverd.

Donatie overige

Dit betreft reguliere donaties. Het bestaat uit maandelijkse (structureel) bijdrage van de leden (gemiddeld 10 per persoon) en donatie (eenmalig karakter) tijdens de jaarlijkse drie grote festiviteiten.

Rente baten

Betreft ontvangen rente op de spaarrekeningen.

Afschrijvingskosten

Het betreft de jaarlijkse afschrijvingskosten van het gebouw in Nederhorst den Berg. De afschrijving is volgens lineaire methode toegepast met een looptijd van 30 jaar.

Kantoor kosten

Deze kosten omvatten telefoonkosten en abonnement internet.

Energie en water

Energie en water kosten zijn hoger dan voorgaande jaren. Dit komt door kosten energie en water van vestiging in Almere is bijgekomen.

Giften aan derden

Het betreft kosten die de stichting VBSN doneert aan andere pagode of noodhulp zoals overstromingen.

Assurantie/belastingen

Het betreft gemeentelijke belastingen en opstalverzekering van het gebouw.

Activiteiten kosten

Het betreft druk en verzendkosten van de nieuwsbrieven die drie keer per jaar zijn verzonden.

 

JAAR 2015

Toelichtingen

Donatie nieuwbouw tempel

In 2015 is de nieuwe tempel gereed en in gebruik genomen. De donatie nieuwbouw tempel is hierdoor sterk afgenomen.

Donatie overige

Dit betreft reguliere donaties. Het bestaat uit maandelijkse (structureel) bijdrage van de leden (gemiddeld 10 per persoon) en donatie (eenmalig karakter) tijdens de jaarlijkse drie grote festiviteiten.

Rente baten

Betreft ontvangen rente op de spaarrekeningen. De rente opbrengst neemt sterk af jn vergelijking met voorgaande jaren omdat alle gelden op de spaarrekening zijn gebruik om de bouw van de nieuwe tempel te betalen.

Afschrijvingskosten

De post is toegenomen door afschrijvingskosten van twee gebouwen: Nederhorst den Berg en Almere. De afschrijving is volgens lineaire methode toegepast.

Kantoor kosten

Deze kosten omvatten telefoonkosten en abonnement internet.

Energie en water

Energie en water kosten zijn hoger dan voorgaande jaren. Dit komt door kosten energie en water van vestiging in Almere is bijgekomen.

Giften aan derden

Het betreft kosten die de stichting VBSN doneert aan andere pagode of noodhulp zoals overstromingen.

Assurantie/belastingen

Het betreft gemeentelijke belastingen en opstalverzekering van de gebouwen in Nederhorst den Berg en Almere.

Activiteiten kosten

Het betreft druk en verzendkosten van de nieuwsbrieven die drie keer per jaar zijn verzonden.

 

JAAR 2016

Toelichtingen

Een begroting is voor het eerst in 2016 opgesteld.

Donatie nieuwbouw tempel

De donatie nieuwbouw tempel is niet begroot omdat het moeilijk is in te schatten is. De werkelijke donatie heeft betrekking op het aanleg van de tuin.

Donatie overige

Dit betreft reguliere donaties. Het bestaat uit maandelijkse (structureel) bijdrage van de leden (gemiddeld 10 per persoon) en donatie (eenmalig karakter) tijdens de jaarlijkse drie grote festiviteiten.

Kantoor kosten

Deze kosten omvatten telefoonkosten en diverse abonnementen zoals de lift, het afval en brandmeldsysteem.

Energie en water

Het betreft energie en water kosten van de vestigingsplaatsen in Nederhorst den Berg en Almere. De kosten zijn lager dan de begroting doordat het gebruik van water in Nederhorst den Berg sterk is afgenomen.

Giften aan derden

De donatie in 2016 heft betrekking op noodhulp voor de overstromingen in Vietnam.

Assurantie/belastingen

Het betreft gemeentelijke belastingen en opstalverzekering van de gebouwen in Nederhorst den Berg en Almere. De kosten zijn lager dan de begroting omdat het opstalverzekering in Nederhorst den berg is per medio 2016 is opgezegd.

Activiteiten kosten

Het betreft druk en verzendkosten van de nieuwsbrieven die drie keer per jaar zijn verzonden.