Triển Lăm “Cuộc đời Đức Phật” tại nhà thờ Nieuwe Kerk, Amsterdam

 

Tại nhà thờ De Nieuwe Kerk ở Amsterdam, ngay công trường Dam, hiện đang có cuộc triển lăm “Cuộc Đời Đức Phật” (Het leven van Boeddha). Cuộc triển lăm khai mạc từ ngày thứ bảy 15 tháng 9 năm 2018 với sự hiện diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và sẽ c̣n mở cửa đến ngày chủ nhật 3 tháng 2 năm 2019.

 

Triển lăm cho thấy một sự kết hợp tuyệt vời và quư hiếm của nghệ thuật cổ xưa và hiện đại trong chủ đề về cuộc đời của Phật Thích Ca. Khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng hơn 60 tác phẩm nghệ thuật của nhiều tác giả trên toàn thế giới. Nhiều tác phẩm được sáng tạo từ bao thế kỷ trước và tác phẩm lâu đời nhất là từ thế kỷ thứ 3. Có một số tác phẩm của các nghệ sĩ đương thời như Yoko Ono, Ai Weiwei, Kohei Nawa và tác phẩm của hai nghệ sĩ nổi tiếng Ḥa Lan Salvador Breed en Koos Breukel. Cho đến nay, cuộc đời của Phật Thích Ca vẫn là nguồn cảm hứng cho nghệ nhân.

 

Đặc biệt, khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng một vài tượng của Việt Nam là tượng Phật Bà Quan Âm và hai tượng Kim Đồng, Ngọc Nữ đứng hầu. Các tượng này đă được hoàn thành từ thế kỷ 17 hay trước đó. 

 

 Description: C:\Users\Chuong\Desktop\HET LEVENVAN BOEDDHA\QA.jpg Description: C:\Users\Chuong\Desktop\HET LEVENVAN BOEDDHA\Quan Am.jpg

Một tượng Phật Thích Ca cao hai thước của Nhật Bản từ thế kỷ thứ 5, thứ 6 cũng được trang trọng trưng bày nơi đây.

 

Description: C:\Users\Chuong\Desktop\HET LEVENVAN BOEDDHA\Buddha-2008.jpg

Tượng Phật Thích Ca cao 2 thước của Nhật Bản, 5de eeuw

 

Khách cũng có dịp thưởng lăm bức tranh vẽ trên luạ (Thangka) của Tây Tạng về cuộc đời Đức Phật qua nhiều giai đoạn. Bức Thangka này được thực hiện vào thế kỷ thứ 19 và là cổ vật của Đức Đạt Lai Lạt Ma, được Ngài cho mượn để trưng bày nhân cuộc triển lăm này. Đây là dịp hiếm có để chúng ta ngắm được bức tranh quư giá này.

 

Description: C:\Users\Chuong\Desktop\HET LEVENVAN BOEDDHA\Thangka.jpg

Thangka

 

C̣n  nhiều tượng Phật quư giá nữa cũng được trưng bày do nhiều quốc gia đóng góp như Thái Lan, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Pakistan,v.v..

 

Description: C:\Users\Chuong\Desktop\HET LEVENVAN BOEDDHA\Phat nam.jpg    Description: C:\Users\Chuong\Desktop\HET LEVENVAN BOEDDHA\AK-MAK-294.jpg

ợng Phật nằm, Thái Lan –  thế kỷ 18                                     Phật A Di Đà, Nhật bản – thế kỷ 12

 

Description: C:\Users\Chuong\Desktop\HET LEVENVAN BOEDDHA\2014GX1759_2500.jpg

Het Grote Vertrek, Pakistan, Gandhāra, 2de–4de eeuw

 

Description: C:\Users\Chuong\Desktop\HET LEVENVAN BOEDDHA\Het-leven-van-Boeddha-1-credits-Evert-Elzinga.jpg

Tác phẩm Boom (Cây) của nghệ nhân Ai Weiwei, và Hert (Nai) của Kohei Nawa (2018)

 

Ngoài việc chiêm ngưỡng các tượng và h́nh ảnh, khách c̣n có dịp t́m hiểu cuộc đời Đức Phật qua năm giai đoạn: Đản sanh (Geboorte), Xuất gia (Ommekeer), Thành đạo (Verlichting), Thuyết pháp đầu tiên (Eerste leerrede), Nhập diệt (Het overlijden).

                                                                                                             

Lời giải thích về năm giai đoạn quan trọng này được viết trên các tấm bảng lớn bng tiếng Ḥa Lan và tiếng Anh và được tŕnh bày rơ ràng, mạch lạc. Khách như xem một cuốn phim diễn tả cuộc đời của Đức Phật.

                                                                                                                                          

Cuộc triển lăm không có mục đích thuyết giảng giáo lư Phật giáo mà tŕnh bày rơ ràng cuc đi của một người,  2500 năm trước, dù sống trong nhung lụa nhưng đă từ bỏ tất cả để đi t́m  con đường giải thoát cho chúng sinh.

 

Quảng Phúc

 

trở về trang chính